มาโฮม
คีรี ปัญจวัฒน์
สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต
มหาวิทยาลัยรังสิต

ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นที่แท้จริง พิสูจน์ได้ด้วยการหลับตาและนึกถึง อาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆ
ที่เกิดขึ้นพร้อมกับใครสักคน หรือหลายคน ณ สถานที่แห่งหนึ่ง  ช่วงเวลาที่ไม่อาจหวนกลับไปได้อีก
เมื่อเวลาผ่านไป เราอาจจำรายละเอียดเมื่อตอนนั้นไม่ได้ แต่ความรู้สึกของความอบอุ่นจะยังตราตรึงอยู่เสมอ

Ma'Home
Kheeree Phanjawat
Department of Computer Art,  Faculty of Digital Art,
Rangsit University

True warmth can be felt. Close your eyes and think back of a precious time you spent with someone at anywhere. Those times are bygones and its details fades on over time but the feeling of warmth that you felt back then will forever soothe and inspire you in your times of need.

Tay.mila03@Gmail.com    
091-0521216