การเอาชีวิตรอดของนางบำเรอช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
มิติ ธรรมเจริญ
คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาแฟชั่นดีไซน์
มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่องราวของผู้หญิงเกาหลีที่ถูกจับไปเป็นนางบำเรอในค่ายทหารญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ว่า comfort women ซึ่งพูดถึงเรื่องราวชีวิตในช่วงเวลาของผู้หญิงเหล่าที่ต้องเป็นนางบำเรอตอนสงคราม โดยถูกทำร้ายทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงเรื่องราวหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมา และต้องการที่จะปิดบังอดีตที่เลวร้ายของตัวเอง แต่อดีตนั้นจะปิดยังไงก็ปิดไม่มิด

the survivors of comfort women
Mr.Miti Thamcharoen
faculty of art and design ,fashion design department
Rangsit university

The miserable story about Korean women whom were raped and forced to be prostitutes or comfort women by Japanese soldier during World War II. Those poor women were severely abused and bullied beyond imagination. Their brutal grievances are still existed in their memories. The story was interpreted in the Fall 2017 collection "The Uncovered Miserable Experiences".

mtmenn@gmail.com
080-4487786