โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับท้องฟ้าจำลองรังสิต
วรวรรณ รัตนวิจิตราศิลป์
ศิลปอุตสาหกรรม / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับท้องฟ้าจำลองรังสิตเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้ ด้านดาราศาสตร์ ซึ่งคนส่วนมากมักคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้จริงแล้วดาราศาสตร์นั้นไม่ไกลอย่างที่เราคิด เราจึงหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย มาแปรงให้อยู่ในรูปแบบของเครื่องประดับ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน

Jewelry Design as astronomy study media for Rangsit Science Centre For Education
Worawan Ratanawijitrasilp
industrial design / faculty of architecture / King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Jewelry Design as astronomy study media for Rungsit Science Centre For Educations.Occurs to another chanel to learn about astronomy. Many people think it is not necessary but the fact that necessory. So we picked some interesting issue come in the form of jewellery.

dear.worawan@gmail.com 
0868862255